Puzzle
Lewym przyciskiem myszy zaznacz wycinek obrazka, przesuń kursor myszy na wybrane pole docelowe i kliknij prawy przycisk myszy (wycinek obrazka zostanie przeniesiony w to miejsce).

alt="Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason." Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!