Karpacki Szlak Rowerowy

Turystyka rowerowa daje nam wszystkim możliwość ukazania przyjaznego oblicza małopolskich miast i gmin: bez ulicznego hałasu i zgiełku, bez uciążliwego ruchu samochodowego. Pozwoli Państwu na poznanie najatrakcyjniejszych turystycznie terenów Małopolski,  regionu o urozmaiconym krajobrazie, bogatym dziedzictwie historii i kultury, tradycji i folkloru.

Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe, zróżnicowana rzeźba terenu, której uroku nadają malownicze doliny przełomów wartkich rzek górskich oraz ich dopływów doskonale nadają się do uprawiania turystyki rowerowej.

Karpacki Szlak Rowerowy o długości ponad 600km, nie zamyka się w granicach administracyjnych powiatów czy gmin. Łączy wyjątkowe atrakcje turystyczne regionu Małopolski a poprzez jednolite oznakowanie  i tablice informacyjne na szlaku  można dotrzeć w  najpiękniejsze zakątki  Beskidy Niskiego i Sadeckiego,

Profesjonalnie opracowane i dostępne dla turystów 7 kompletów  map  z określeniem różnicy wysokości i opisu lokalnych atrakcji oraz 60 tablic informacyjnych zamontowanych w centralnych punktach umożliwiają organizację wypraw rowerowych we własnym zakresie.

Dużą atrakcją może być udział w regionalnych imprezach i jarmarkach - np. „Święcie Dzieci Gór” i „Biesiadzie Karpackiej” w Nowym Sączu, „Odwiedziny u pradziadków” w Sądeckim Parku Etnograficznym, „Jesieni Grybowskiej” czy „Łemkowskiej Watrze” - na których z pewnością nie zabraknie regionalnej kuchni, muzyki i atmosfery beskidzkich lasów i dolin.

Obok sztandarowych atrakcji - spływu przełomem Dunajca, wędrówek dolinami górskimi, zwiedzaniem cerkiewek w Beskidzie Niskim czy Sądeckim, wypoczynku w uzdrowiskach takich jak Krynica-Zdrój, Wysowa, Szczawnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Żegiestów – na Sądecczyźnie i regionach z nią graniczących, nie brakuje  tu obszarów równie atrakcyjnych, ale mniej znanych, dotąd nie eksploatowanych - gdzie człowiek nadal żyje w symbiozie z przyrodą, zaś przemysł nie jest dokuczliwy (np. tereny Popradzkiego Parku Krajobrazowego i otuliny Magurskiego Parku Narodowego).

Wielokulturowość regionu: istniejąca np. w postaci nazw terenowych, ale też i widocznych śladach kultury łemkowskiej, żydowskiej, osadnictwa niemieckiego i polskiego. Są to np. niespotykane w innych regionach  kraju łemkowskie nazwy takie jak Kiczera, Żdzar, Magura, Zdynia lub mające niemiecki rodowód nazwy takie jak Szymbark, Rychwałd. Nie ma też w innych częściach kraju  – nie tylko pięknych góralskich tradycji, ale także żywego, wręcz namacalnego folkloru i życia góralskiego. W istniejących naturalnych bacówkach można skosztować oscypka, bundzu, napić się żętycy, krzakówki czy śliwowicy.

W powstających regionalnych zajazdach i karczmach, serwowane są regionalne łemkowskie, lachowskie czy góralskie potrawy. Nigdzie w Europie nie ma koncentracji na tak małej stosunkowo przestrzeni wspaniałej architektury drewnianej w postaci kościołów i cerkwi. Uzupełniają tę całość dawne synagogi, twierdze, zamki, drewniane domy, okopy konfederatów barskich itd.

Profesjonalnie opracowane i dostępne dla turystów mapy z określeniem różnicy wysokości i opisu lokalnych atrakcji umożliwiają organizację wypraw rowerowych we własnym zakresie.

Zapraszamy na rowerowe wędrówki Karpackim Szlakiem Rowerowym.

KARPACKI SZLAK ROWEROWY i SZLAKI ŁĄCZNIKOWE w MAŁOPOLSCE  pobierz mapę pdf 

W 2009 roku, został uroczyście otwarty Karpacki Szlak Rowerowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, oraz samorządów; powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego. Łącznie oddano dla turystów 600,5 km szlaków rowerowych w Małopolsce. 

Główny Karpacki Szlak Rowerowy o długości  133 km  składa się sie z szlaku głównego  Karpackiego podzielonego na III odcinki:

I.      odcinek od Leluchowa do Nowego Sącza,

II.A. odcinek tzw. „Wariant Łososiński”(z Nowego Sącza przez Łosinę Dolną do Wytrzyszczki),

II.B.  odcinek z Nowego Sącza przez Rożnów do Wytrzyszczki.

Szlaki Łącznikowe Karpackiego Szlaku Rowerowego:

  1. Sądecki Szlak Rowerowy z Muszynki do Nowego Sącza.
  2. Wielokulturowy Szlak Rowerowy z Przełęczy Wysowskiej do Sędziszowej.
  3. Winny Szlak Rowerowy   z Koniecznej do Tropia.
  4. Królewski Szlak Rowerowy  z Biecza do Przełęczy Przysłop.
  5. Transgraniczny Szlak Rowerowy z Długiego do Muszyny.

Karpacki Szlak Rowerowy I 

I. KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK GŁÓWNY

 pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku – czerwony

Długość szlaku -  73 km

Przebieg trasy nawiązuje do historycznego szlaku handlowego z Węgier do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz przebiegu obecnie istniejących dróg).

Pierwszy odcinek szlaku przebiega od Leluchowa - na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miasta i gminy o wyjątkowych walorach turystycznych
posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Rytro, Stary Sącz do Nowego Sącza.

Trasa I odcinka Karpackiego Szlaku Rowerowego: Leluchów (Most Wyszehradzki – przejście graniczne ze Słowacją), Muszyna, Żegiestów Zdrój, Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Sucha Struga, Życzynów, Barcice, Popowice, Żeleźnikowa Wielka, Nowy Sącz- Dąbrówka-zamek, ul. Zdrojowa.

 Szlak łatwy, najtrudniejszy odcinek pomiędzy Popowicami i Żeleźnikową Wielką.


 
Karpacki Szlak Rowerowy

KARPACKI SZLAK ROWEROWY – odcinki  II A.B.

pobierz mapę pdf 

A. Kolor szlaku czarny - tzw. „Wariant Łososiński

Długość szlaku - 33 km

Drugi odcinek A. przebiega przez miasta i gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Łososinę Dolną. 

Trasa II odcinka A : z Nowego Sącza ul. Legionów, Marcinkowice, Chomranice, Wronowie, Łososina Dona, Michalczowa, Witowie Dolne, Wytrzyszczka.

Szlak prowadzi w większości drogami asfaltowymi, drogi utwardzone znajdują się na odcinkach Las Chełmiecki-Marcinkowice, Cisowiec - Witowice Dolne – Wytrzyszczka.

Trasa szlaku łatwa o różnicy wysokości do 450m, największe trudności znajdują się na ostrych podjazdach i zjazdach w okolicach Cisowca i Lasu Chełmieckiego.

Trasa biegnie przez malownicze tereny Beskid Wyspowy o krajobrazie podgórskim.

B. Kolor szlaku czerwony

Długość szlaku - 27 km

Trasa drugiego odcinka B. Karpackiego Szlaku Rowerowego rozpoczyna się na granicy miasta Nowego Sącza (ul. Zabełecka) , Klimkówka, Przydonica, Bartkowa, Rożnów, Tropie – przeprawa promowa do Wytrzyszczki.

Szlak o różnicy wysokości do 450m , prowadzi w większości drogami asfaltowymi, drogi utwardzone znajdują się na krótkim odcinku w Posadowej.

Trasa szlaku łatwa, największe trudności znajdują się na odcinkach Jelna-Przydonica i Bartkowa-Rożnów (ostre podjazdy i zjazdy).

Trasa biegnie przez malownicze tereny Pogórza Rożnowskiego o krajobrazie podgórskim.


 Karpacki Maraton Rowerowy


Zobacz inne produkty i katalogi (kliknij na wybraną ikonę):


Małopolska wieś dla dzieciMałopolska miodowa krainaMałopolska Wieś dla SeniorówMałopolska wieś pachnąca ziołami


Szlaki Małopolski